گزارش نشست دانش افزایی3 در تازه های خبر
آماده سازی آزمون عملی فیزیک پایه اول
گزارش تصویری از مراسم شب یلدا در تازه های خبر


 

  


براي مشاهده بهتر سايت از مرورگرهايChromeيا ورژن جديدمرورگرMozilla ويا مرورگرFirefoxاستفاده نماييد.

آدرس:تهران، خيابان امام خميني،خيابان شيخ هادي، كوچه شهيد زمانپور

شماره تلفن هاي مجموعه:٦٦٧١٨١٨١-٦٦٧٢٦٨٤٩-٦٦٧٠٥٧٦٦