السلام عليكم يا اهل البيت النبوه(ع)

گزارش تصویری از قهرمانی تیم والیبال مدرسه در مسابقات مدارس منطقه 11 در تازه های خبر
گزارش تصویری از مسابقات پینگ پنگ مقطع راهنمایی منطقه ١١ در تازه های خبر
گزارش تصویری از مسابقات والیبال مقطع راهنمایی منطقه ١١ در تازه های خبر
گزارش رصد ابیانه در تازه های خبر
گزارش تصویری جشنواره منجنیق در تازه های خبر

 


 كسب مقام قهرماني تيم واليبال مدرسه در مسابقات مدارس منطقه11 و راهيابي آن به مسابقات استاني را به خانواده بزرگ علامه حلي و اولياي محترم تبريك عرض مينماييم

كسب مقام قهرماني تيم واليبال مدرسه را در مسابقات مدارس منطقه11 و راهيابي به مسابقات استاني را تبريك ميگوييم


 

 

  


براي مشاهده بهتر سايت از مرورگرهايChromeيا ورژن جديدمرورگرMozilla ويا مرورگرFirefoxاستفاده نماييد.

آدرس:تهران، خيابان امام خميني،خيابان شيخ هادي، كوچه شهيد زمانپور

شماره تلفن هاي مجموعه:٦٦٧١٨١٨١-٦٦٧٢٦٨٤٩-٦٦٧٠٥٧٦٦